06 - 21842271
Publicatie: 29-09-2020

Op 29 september 2019 haalde de krap 1,5 jaar oude Sunrise Scarlet Fire van Meinweg-Kaat haar Orweja KNJV Standaard Jachthondenproef C.

We zijn op dit moment druk aan het oefenen voor een aantal nieuwe C-proeven en hopen volgend jaar de B-proef te halen.