06 - 21842271
Publicatie: 07-09-2018

Penny & Polly zijn vandaag mee geweest naar de Wagenrenk in Wageningen voor het jaarlijks oogonderzoek. Penny heeft dit al vaker gehad; voor Polly was het de eerste keer. Beide dames waren VRIJ van de erfelijke oogziekten.
Penny ging er weer braaf voor zitten. Polly was wat onstuimiger en de dierenarts werd helemaal schoongelikt maar zij vond dit helemaal geen probleem en moest lachen om “die jonge rakker”.

ECVO ( European College of Veterinarian Ophthalmologists-oogonderzoek)

Als je met je labrador wil fokken dan ben je verplicht om jaarlijks of tweejaarlijks (afhankelijk van de rasvereniging waar je lid van bent) de ogen te laten spiegelen. Helaas zijn er maar een paar oogspecialisten die dit kunnen doen en ik Limburg zit er geen dus moeten we hiervoor meestal een flinke reis van 1,5 uur maken.

Op het moment van dekking mag de ECVO test van de Nederlandse Labrador Vereniging (NLV) niet ouder zijn dan 1 jaar terwijl deze van de Nederlandse Labrador Kring (LKN) niet ouder mag zijn dan 2 jaar. Aangezien we van beide rasverenigingen lid zijn, laten we dus jaarlijks de ogen spiegelen.

Bij het onderzoek wordt gezocht naar 17 afwijkingen waarvan een erfelijke basis bekend is. Voorbeelden hiervan zijn: Cataract (staar- lens vertroebeld), Entropion (oogleden krullen naar binnen en veroorzaken schade  op het hoornvlies) en Progressieve Retina Atrofie (PRA-degeneratie van het netvlies die leidt tot blindheid). Het onderzoek moet (twee)jaarlijks omdat sommige afwijkingen zoals bijvoorbeeld lensluxatie pas op latere leeftijd zichtbaar zijn.

Om het oog goed te kunnen bekijken worden oogdruppels toegediend waardoor de pupil open gaat staan. Na ongeveer 30 minuten zijn de druppels goed ingewerkt en wordt de hond in een verduisterde ruimte onderzocht door de oogspecialist.
De uitslag is na onderzoek direct bekend en kan als volgt worden geïnterpreteerd:
·          ‘Vrij': Geen verschijnselen van deze erfelijke oogziekte(s).
·          ‘Niet vrij': Het dier vertoont de klinische symptomen van de als erfelijk beschouwde oogziekte(s).
·          ‘Onbeslist': Geringe afwijkingen passend in het klinisch beeld van deze, als erfelijk beschouwde oogziekte. Voortschrijden van het proces moet dit bevestigen. Het termijn wordt vastgesteld waarop er een herkeuring dient plaats te vinden.
De uitslag wordt vervolgens opgestuurd naar de Raad van Beheer, afdeling GGW en is 12 maanden geldig.

Download pdf